Adopcja nie wyklucza pomocy na usamodzielnienie się

W ubiegłym roku Ewa P. złożyła wniosek do starosty o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, różne formy pieczy zastępczej (rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą i in.) w sytuacji, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki.


Czytaj więcej...


 

Nie ma jeszcze komentarzy

Pozostaw komentarz