Recent Posts by Autor

Rząd mówi STOP zagranicznym adopcjom

Ministerstwo Elżbiety Rafalskiej planuje docelowo zmniejszyć z trzech do jednego liczbę ośrodków mających prawo do przeprowadzania zagranicznych adopcji polskich dzieci. A sam resort, który uczestniczy w procedurze adopcyjnej, ma w dużo mniej przychylny niż dotąd sposób rozpatrywać tego typu sprawy. Czytaj więcej...  
Więcej...

RPD chce uporządkować procedury dotyczące adopcji

Procedura adopcji nie jest skomplikowana, ale nieuporządkowana; chcemy, żeby była jak najlepsza dla dziecka - mówią PAP ekspertki, które dla RPD przygotowały standardy adopcyjne. Obecnie - jak wskazują - w ośrodkach obowiązują różne standardy, nie ma wymogów dla kandydatów na rodziców. Czytaj więcej...
Więcej...

Sądy wciąż rozdzielają rodzeństwa przy adopcjach

Sądy wciąż rozdzielają rodzeństwa przy adopcjach. Problem dotyczy 80 proc. przypadków. Według polskiego prawa, przy procesie adopcyjnym nie można rozdzielić rodzeństwa. Wyjątek stanowią przypadki, gdy psycholog orzeknie, że między rodzeństwem nie ma więzi. Czytaj więcej...
Więcej...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przyjęta 22 lipca ustawa dotyczy przede wszystkim sposobu organizacji wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych. M.in. pozwala działać na dotychczasowych zasadach centrom administracyjnym do obsługi placówek wsparcia dziennego i jednostek instytucjonalnej pieczy zastępczej, które miały działać tylko do końca tego roku. Jak przekonywali wnioskodawcy, o zmianę taką wnioskowały samorządy. Czytaj więcej...
Więcej...

Recent Comments by Autor

Nie ma komentarzy Autor yet.