Jak Polska chroni interes dzieci oddawanych do zagranicznych adopcji?

Minister Elżbieta Rafalska odpowiada na pytania RPO i RPD.

Rzecznik praw obywatelskich i rzecznik praw dziecka napisali do minister Rafalskiej, iż informacje o braku poszanowania dobra dzieci zamieszkujących poza granicami Polski wskutek przysposobienia międzynarodowego muszą niepokoić, ale jednocześnie winny stanowić bodziec do podjęcia szerszej międzyresortowej debaty w tym obszarze. Niezbędne jest bowiem wypracowanie rozwiązań krajowych, które umożliwią realizację wiążących Polskę konwencji, w sposób zapewniający pełną gwarancję działania w imię dobra dziecka, a także wypracowanie i wdrożenie stosownych zasad współpracy z instytucjami służb społecznych na terenie innych państw tak, aby odpowiedzialność państwa pochodzenia dziecka nie kończyła się wraz z zakończeniem procedury przysposobienia międzynarodowego.


Czytaj więcej...


Nie ma jeszcze komentarzy

Pozostaw komentarz