Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przyjęta 22 lipca ustawa dotyczy przede wszystkim sposobu organizacji wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych. M.in. pozwala działać na dotychczasowych zasadach centrom administracyjnym do obsługi placówek wsparcia dziennego i jednostek instytucjonalnej pieczy zastępczej, które miały działać tylko do końca tego roku. Jak przekonywali wnioskodawcy, o zmianę taką wnioskowały samorządy.


Czytaj więcej...


Nie ma jeszcze komentarzy

Pozostaw komentarz