Poszukiwania

Adopcja to kwestia natury wyjątkowo osobistej i delikatnej. Dotyka życia ludzkiego na wielu płaszczyznach i ma wiele aspektów. Jednym z nich jest nieodparta chęć poznania swojego pochodzenia, która przeradza się w dążenie do poszukiwania i poznania swoich biologicznych rodziców i swojego biologicznego rodzeństwa, brata czy siostry. Zwykle działania te podejmują osoby adoptowane, ale prowadzą je także ci, którzy pozostali w biologicznych rodzinach i zostali rozdzieleni z bratem lub siostrą w konsekwencji adopcji. W zależności od punktu wyjścia oraz prawnej formy i rodzaju adopcji (czytaj więcej tutaj) zakres i charakter tych poszukiwań bywa rożny.

Poszukiwania takie z zasady należą do trudnych i długotrwałych. Mogą też przynieść rozczarowanie, gorycz a nawet jeszcze większy smutek, o czym należy zawsze uczciwie ostrzegać. Może też to być i największa radość, o czym już wielu się przekonało. Rezygnacja z poszukiwań wbrew wewnętrznej potrzebie z pewnością nie przyniesie jednak ukojenia. Dlatego zwykle warto podjąć ten trud i zmierzyć się z tym, co przyniesie los.

Zwykle celem poszukiwań jest odnalezienie i nawiązanie kontaktu z rodziną, z którą poszukujący został rozdzielony na skutek adopcji. To wymaga poznania aktualnych danych, zarówno personalnych (aktualne imię i nazwisko), jak i adresowych. Ze względu na obwarowania prawne jest to trudne i często wprost niemożliwe do uzyskania. Niezależnie od tego jaki rodzaj poszukiwań prowadzimy w każdym przypadku obowiązuje jedna i podstawowa zasada:

ZAWSZE ZACZYNAJ OD NAJŁATWIEJSZEGO

Dlatego na poszukiwania należy patrzeć jak na proces, który składa się z wielu etapów. A to wymaga od poszukującego systematyczności i działania w określony sposób, z zachowaniem kolejności etapów poszukiwań. Da się je opisać w kilku podstawowych krokach. Ich ilość i stopień trudności oraz czasochłonności zależy od tego, kogo szukamy. Zazwyczaj wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje poszukiwań: