Bazy

W trakcie poszukiwań zwykle opieramy się na założeniu, że data i miejsce urodzenia osoby adoptowanej nie uległy zmianie. Dla małych miejscowości znacząco zawęża to krąg poszukiwań, czasem do pojedynczych osób. Dlatego ważne jest by umieć korzystać z ogólnie dostępnych baz danych. Pamiętaj - przeszukiwanie ogólnodostępnych baz nie wymaga żadnego zezwolenia. Jeśli coś jest dostępne i jawne to jest, nie poszukujący to ujawnił i nie jest to jego problem a korzyść.


System PESEL

PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (do końca 2015 r. przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na mocy ustawy o ewidencji ludności. Dostęp do tego systemu to marzenie każdego poszukującego rodziny. Niestety, dostęp ten jest mocno ograniczony i jego wykorzystanie jest możliwe jedynie na mocy prawa.

Czytaj więcej...


Facebook

Portal znany chyba wszystkim, więc nie ma potrzeby go przedstawiać. Pozwala na prezentowanie daty urodzenia osoby, która ma konto na tym portalu. Nie ma jednak możliwości bezpośredniego wyszukiwania osoby wg daty urodzenia. Nie oznacza, to że nie jest to możliwe...

Czytaj więcej...


Nasza Klasa

To polski serwis społecznościowy, który został uruchomiony 11 listopada 2006 i wprowadził sporo zamieszania. Jego pierwotnym celem było umożliwienie użytkownikom odnalezienia osób ze swoich szkolnych lat i odnowienie z nimi kontaktu. Również nie pozwala na bezpośrednie wyszukiwanie osoby wg daty urodzenia. Jednak w praktyce jej określenie jest jeszcze łatwiejsze niż na Facebooku.

Czytaj więcej...


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEiDG

To prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Nie pokazuje i nie pozwala na wyszukiwanie daty urodzenia przedsiębiorcy. Dla małych firm pozwala jednak na określenie miejsca zamieszkania danej osoby lub firmy (nazwy) oraz miejsca działalności.

Czytaj więcej...


Krajowy Rejestr Sądowy KRS

Daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju. Od czerwca 2012 elektroniczne odpisy aktualne z KRS można pobrać bezpłatnie w Internecie. Nie pozwala przeszukiwać wg daty urodzenia, ale zawiera numery PESEL!!!

Czytaj więcej...


Księgi wieczyste

To publiczny i ogólnodostępny rejestr, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Zawiera szczegółowe dane o właścicielu, w tym jego numer PESEL, a czasem również dane rodziców.

Czytaj więcej...


Linkedin

To międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Serwis założony w grudniu 2002 roku i uruchomiony w maju 2003 roku. W listopadzie 2011 r. portal ten miał ponad 135 milionów użytkowników w ponad 200 krajach.

Czytaj więcej...


Rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń RWDZ

Rejestr zawiera dane (wprowadzone po 01.01.2016 r.) dot. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nie ma w nim numerów PESEL ani nawet dat urodzenia. Nie ma nawet wyszukiwania wg nazwisk, chociaż sam rejestr zawiera imiona, nazwiska i adresy. Może być jednak przydatny do określenia miejsca zamieszkania poszukiwanej osoby.

Czytaj więcej...


Stare książki telefoniczne

Starych książek telefonicznych nikt nie zdelegalizował, nie stały się one nielegalne i nikt nikomu nie broni do nich zaglądać. Wartościowe są te, które zostały wydane przed 1990 r. W poszukiwaniach w przypadku mało popularnych nazwisk mogą być niemal bezcenne i potrafią zdziałać cuda.

Czytaj więcej...


Mapy nazwisk

Znając nazwisko poszukiwanej osoby można wykorzystać dostępne w Internecie mapy nazwisk. W swoich poszukiwaniach wykorzystują je genealodzy i warto korzystać z ich doświadczeń.

Czytaj więcej...


Kod DNA

W Stanach Zjednoczonych bardzo często osoby adoptowane odnajdują biologicznych rodziców dzięki testom genealogiczno-genetycznym, nawet gdy ich najbliżsi krewni nie są w bazach genetycznych. W polskich realiach jest to dużo trudniejsze, ze względu na mniejszą ilość danych w bazach. Nie jest to jednak niemożliwe.

Czytaj więcej...


Poczta Polska

Poczta Polska oczywiście nie udostępnia bazy danych swoich klientów, ani nie udziela żadnych informacji z tego zakresu. Stosunkowo od niedawna udostępnia jednak usługę śledzenia przesyłek, która może być bardzo przydatna.

Czytaj więcej...


Inwentarz archiwalny IPN

Baza zawiera spis dokumentów znajdujących się w zasobach IPN, do których należą akta osobowe, a więc takie, które zawierają dane osobowe - imiona, nazwiska, daty urodzenia. Sama baza ma bardzo prostą wyszukiwarkę, jednak pozwala wyszukać osobę nie tylko po nazwisku, ale i po samej dacie urodzenia. Ze względu na charakter zawartych danych (okres komunistyczny) może być wykorzystana w odniesieniu do osób w określonym wieku - w uproszczeniu pełnoletnich przed 1989 r.

Czytaj więcej...