Facebook

Portal znany chyba wszystkim, więc nie ma potrzeby go przedstawiać. Pozwala na prezentowanie daty urodzenia osoby, która ma konto na tym portalu. Nie ma jednak możliwości bezpośredniego wyszukiwania osoby wg daty urodzenia. Nie oznacza, to że nie jest to możliwe...

Spróbuj jednak, będąc zalogowanym na Facebooku, wykorzystać Google. W tym celu w wyszukiwarce wpisz frazę:

Facebook "data urodzenia w dniu: DD MM RRRR"

gdzie:

  • DD - dzień urodzenia,
  • MM - miesiąc urodzenia słownie (poprawnie, czyli np. lutego a nie luty),
  • RRRR - rok urodzenia na czterech cyfrach.

Np. Facebook "data urodzenia w dniu: 5 czerwca 1974" 

Jeżeli dana osoba jest na Facebooku i nie ukryła daty urodzenia to Google powinno ją znaleźć.

Wyszukiwanie wg imienia oraz nazwiska jest oczywiste i można do tego wykorzystać Facebook. Warto jednak wykorzystać Google także do wyszukiwania wg kombinacji imienia, nazwiska i miejscowości urodzenia lub zamieszkania poszukiwanej osoby.