Inwentarz archiwalny IPN

Udostępniony Inwentarz Instytutu Pamięci Narodowej IPN zawiera ponad 1 mln. 690 tys. rekordów opisujących materiały administracyjne, operacyjne i osobowe. Inwentarz jest otwartym przewodnikiem, co oznacza, że będzie systematycznie uzupełniany o kolejne rekordy. Pełna baza danych o zasobie archiwalnym IPN udostępniana jest uprawnionym Użytkownikom na dotychczasowych zasadach we wszystkich czytelniach Instytutu na terenie kraju. Zgodnie z ustawą dostęp do systemu informacji archiwalnej mają osoby prowadzące badania naukowe oraz dziennikarze.

Baza zawiera spis dokumentów znajdujących się w zasobach IPN, do których należą akta osobowe, a więc takie, które zawierają dane osobowe - imiona, nazwiska, daty urodzenia. Sama baza ma bardzo prostą wyszukiwarkę, jednak pozwala wyszukać osobę nie tylko po nazwisku, ale i po samej dacie urodzenia. Ze względu na charakter zawartych danych (okres komunistyczny) może być wykorzystana w odniesieniu do osób w określonym wieku - w uproszczeniu pełnoletnich przed 1989 r. W przypadku zgodności danych z danymi poszukiwanej osoby pozwala na wiele, w tym często na natychmiastowe określenie miejscowości jej zamieszkania. Szczegółowe dane można poznać po uzyskaniu dostępu do akt wg zasad IPN.