Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju. Od czerwca 2012 elektroniczne odpisy aktualne z KRS można pobrać bezpłatnie w Internecie. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Nie pozwala przeszukiwać wg daty urodzenia, ale zawiera numery PESEL!!! A te zawierają datę urodzenia.

Wyszukiwarka KRS dostępna jest pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aby znaleźć właściwy podmiot, czyli dla nas ten, który jest związany z osobą która może być tą przez nas poszukiwaną należy najpierw skorzystać z portalu MojePanstwo.pl. Tam wpisując nazwisko i/lub imię poszukiwanej osoby możemy znaleźć wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, w których pojawiają się te dane.

Obok imienia i nazwiska wyszukanych osób pojawia się rok urodzenia. Aby sprawdzić czy jest to osoba o poszukiwanej dacie urodzenia należy sprawdzić z jaką instytucją/firmą jest związana i pobrać numer KRS tej firmy/instytucji. Następnie należy skorzystać z wyszukiwarki KRS i pobrać KRS w pliku pdf. W nim znajdują się dane osób, włącznie z numerem PESEL. Sześć pierwszych cyfr tego numeru to data urodzenia - czytaj więcej...