Księgi wieczyste KW

To publiczny i ogólnodostępny rejestr, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Zawiera szczegółowe dane o właścicielu, w tym jego numer PESEL, a czasem również dane rodziców. Rejestr jest jawny, jednak nie ma możliwości jego przeszukiwania wg nazwisk czy dat urodzenia. Aby uzyskać dostęp do danych trzeba znać numer Księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli może się przydać, to jedynie na końcu poszukiwań.

Wyszukiwarka KW dostępna jest pod adresem:

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW