Poczta Polska

Poczta Polska oczywiście nie udostępnia bazy danych swoich klientów, ani nie udziela żadnych informacji z tego zakresu. Stosunkowo od niedawna udostępnia jednak usługę śledzenia przesyłek, która może być bardzo przydatna. W trakcie poszukiwań biologicznej rodziny może się zdarzyć, że któraś z instytucji (Urząd Stanu Cywilnego, sąd, Dom dziecka, Ośrodek adopcyjny) zgodzi się wysłać list do rodziców adopcyjnych z prośbą o zgodę na kontakt z biologicznym rodzeństwem. W takim przypadku zwykle wysyła się list polecony, który jest przesyłką rejestrowaną i posiada nadany przy wysyłce numer identyfikacyjny. Jeżeli dysponujemy takim numerem to możemy wykorzystać usługę śledzenia przesyłek Poczty Polskiej, ale mamy na to jedynie 30 dni od nadania. Po wpisaniu numeru i wyszukaniu danych dotyczących przesyłki, po jej odbiorze, pojawia się informacja o numerze urzędu pocztowego, w którym dokonano odbioru przesyłki. Po najechaniu myszką na tę informację pojawia się okienko z dokładnym adresem urzędu. Tym samym znany staje się urząd pocztowy, który obsługuje adresata listy, a więc i ściśle określony (obszarem obsługi urzędu) rejon jego zamieszkania. To pozwala zawęzić obszar poszukiwań do zaledwie jednej, małej miejscowości albo do kilkudziesięciu ulic w większej. Oczywiście, mając numer przesyłki, nie możemy np. pod pretekstem reklamacji i braku przesyłki udać się do tego urzędu pocztowego dopytując o takie szczegóły, jak imię, nazwisko i adres, bo byłoby to podszywanie się pod adresata.