MSWiA – udostępnienie danych

W opisie systemu PESEL (czytaj więcej...) wspomniano, że nie można samodzielnie skorzystać z tego systemu w celu np. ustalenia miejsca zamieszkania danej osoby. Może to dla nas zrobić MSWiA, a konkretnie Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Procedura jest opisana pod tym adresem (czytaj więcej...) i nazywa się Udostępnianie danych z rejestru PESEL. Nazwa jest jednak dość myląca i nazbyt optymistyczna, bo wprost nikt niczego nie udostępnia. Do osoby, której poszukujemy wysyłany jest po prostu list, w którym MSWiA zwraca się o zgodę na udostępnienie wnioskodawcy (nam) danych, które zostały wskazane we wniosku - zwykle jest to adres zamieszkania. Jeśli osoba taka odmówi lub chociażby nie odpowie na list MSWiA niczego nie udostępni.

Aby skorzystać z tej drogi trzeba znać na tyle dużo danych poszukiwanej osoby, by można było ją jednoznacznie zidentyfikować. UWAGA!!! System PESEL nie zawiera danych sprzed adopcji, zatem wysyłanie wniosku na takie dane mija się z celem - otrzymamy jedynie informację, że osoba o takich danych nie figuruje w rejestrze PESEL.

Sama procedura jest na stronie CPD MSWiA bardzo rozwlekle i niejasno opisana. W rzeczywistości jest bardzo prosta i sprowadza się do wypełnienia prostego wniosku, uiszczenia opłaty 31,00 złotych i wysłania wniosku wraz z potwierdzeniem opłaty.

UWAGA!!! Ważne, by we wniosku znalazło się powołanie na "interes faktyczny", ponieważ "interesu prawnego" zwykle nie mamy. I tak może to być np. wskazanie "Interes faktyczny - konieczność nawiązania kontaktu z biologicznym bratem".

Zatem kolejno trzeba:

 1. Wypełnić, wydrukować i PODPISAĆ wniosek.
 2. Zapłacić 31 złotych na rachunek:
  Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa
  Konto: NBP O/O Warszawa Nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000
 3. Wydrukować potwierdzenie przelewu/zapłaty, albo skopiować dowód wpłaty, jeśli np. płacono gotówką w kasie banku czy na poczcie.
 4. DWIE rzeczy - podpisany wniosek i potwierdzenie zapłaty wysłać na adres:
  Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
  Wydział Udostępniania Danych
  ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa

Do pobrania:

 • Pusty, do wypełnienia wniosek w pliku pdf (pobierz...),
 • Wniosek z zaznaczonymi XXXXXXX polami do wypełnienia (pobierz...).

W pliku z zaznaczonymi polami do wypełnienia, gdzie czerwone znaki XXXXXXX trzeba wpisać swoje dane oraz datę wypełnienia dd-mm-rrrr, czyli np. 21-01-2017. Tam, gdzie zielone XXXXXXX to wpisujemy dane szukanej osoby, czyli np. brata lub siostry. Dalej dane, które mamy, czyli imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia. Ważne, by te dane wskazywały tylko na jedną osobę. Poprzedniego nazwiska (sprzed adopcji) nie wpisujemy, bo i tak nie ma go w systemie. Nazwiska rodowego dla mężczyzny też chyba nie ma potrzeby wpisywać. I najważniejsze - zwrot "interes faktyczny" powinien zostać, uzupełniony o cel w jakim chcemy uzyskać dane. To należy dopisać tam, gdzie zielone XXXXXXX. To jest właśnie to, co zobaczy osoba, do której MSWiA wyśle list z prośbą o zgodę na udostępnienie nam danych.