Sąd – wgląd do akt

Poznanie sygnatury akt sprawy adopcyjnej pozwala uzyskać dostęp do akt sprawy we właściwym sądzie. To jednak może już nie być takie proste i wymaga odrębnego działania. Sam wniosek nie jest skomplikowany i właściwie oprócz danych zawiera sygnaturę akt sprawy oraz uzasadnienie. W uzasadnieniu dla swojej sprawy warto powołać się na "chęć poznania własnej tożsamości". Przykładowy druk można zobaczyć tutaj. Jednak nawet w przypadku uzyskania zgody może się okazać, że akt już po prostu nie ma, bo zostały zniszczone lub zagubione. Generalnie sąd nie powinien odmówić wglądu do akt sprawy, która dotyczyła wnioskodawcy, czyli jego osoby.

W przypadku akt sprawy adopcyjnej rodzeństwa należy się liczyć z odmową i jest ona wysoce prawdopodobna. Wyjątkiem mogłyby być jakieś wyjątkowe okoliczności, np. występujące w biologicznej rodzinie choroby, o których brak wiedzy zagrażałby zdrowiu albo nawet i życiu osoby adoptowanej. W razie odmowy można jeszcze próbować zwrócić się do sądu z wnioskiem o wysłanie listu do rodziców adopcyjnych z prośbą o zgodę na przekazanie danych.

Dostęp do akt odbywa się po uzyskaniu zgody w Czytelni akt, po ich wcześniejszym zamówieniu i na zasadach zbliżonych do czytelni bibliotecznej. Należy posiadać przy sobie dowód osobisty. Szczegóły zasad dostępu do akt zwykle są opisane na stronach internetowych danego sądu.

Można uzyskać dostęp nie tylko do akt swojej sprawy, ale także np. do akt sprawy swoich rodziców. W tym jednak przypadku wymagane będzie posiadanie pełnomocnictwa, tzw. pełnomocnictwa dla osoby najbliższej.

Warto wykonać samemu (jeśli regulamin czytelni pozwala) lub zamówić kopie CAŁEJ dokumentacji. W warunkach stresu i poddenerwowania, co jest normalne w tych okolicznościach, jest wysoce prawdopodobne, że naszej uwadze umknie jakiś drobiazg, który może mieć kolosalne znaczenie w dalszych poszukiwaniach.

Nieznajomość sygnatury nie uniemożliwia uzyskania dostępu do akt sprawy, chociaż znacznie utrudnia. Można się zwrócić do sądu o ustalenie sygnatury sprawy. W takim przypadku należy podać jak najwięcej szczegółów jej dotyczących i możliwie jak najdokładniej określić czas, w którym sprawa się odbywała. jednocześnie można też zwrócić się od razu o wgląd do akt sprawy. W tym celu przydadzą się poniższe wzory formularzy i druków: