USC – odpis aktu urodzenia

Zawsze należy zaczynać od początku i od tego co najłatwiejsze. W przypadku poszukiwań bliskich rozdzielonych adopcją zawsze najważniejszy i najłatwiejszy do uzyskania jest odpis aktu urodzenia - co ważne ODPIS ZUPEŁNY. Odpis skrócony nas nie interesuje i jest całkowicie nieprzydatny. Zawsze od tego trzeba zacząć, bez względu nawet na to czy było się osobą adoptowaną czy nie, ponieważ odpis przyda się w trakcie poszukiwań w bardzo wielu miejscach.

Odpis aktu urodzenia uzyskuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego USC. Natrafić przy tym można na różne trudności, ale generalnie urzędnicy zatrudnieni przy tych sprawach to osoby kompetentne i życzliwe. Mają świadomość jak ważne i delikatne są to sprawy i jeśli tylko przepisy im na to pozwalają, to raczej starają się pomóc. W tej chwili Urzędy Stanu Cywilnego są skomputeryzowane i wszystko można załatwić z dowolnego miejsca. Trzeba jednak pamiętać, że musimy urzędniczce jasno powiedzieć o co chodzi, że ma być to odpis ZUPEŁNY wraz z danymi z aktu PIERWOTNEGO, czyli sprzed adopcji - to w przypadku osoby adoptowanej. Ten wymóg ma na celu zapobiegnięcie sytuacji przypadkowego ujawnienia osobie adoptowanej faktu adopcji. Urzędniczka wystawia w komputerze jakby zlecenie wpisania danych. Następnie ten urząd, który sporządził pierwotny akt urodzenia (gdzie było zgłoszenie urodzenia) wprowadza dane do systemu. Wymaga to od urzędnika wyciągnięcia aktu z archiwum i wzięcia fizycznego dokumentu do ręki. W systemie nie ma bowiem pierwotnych danych. Na wprowadzenie danych do systemu urząd ma 10 dni roboczych. Po ich zatwierdzeniu przez kierownika USC urzędnik może wydrukować odpis aktu urodzenia i można go odebrać. Należy pamiętać, by mieć przy sobie dowód osobisty. Opłata to w przypadku odpisu zupełnego koszt 33,00 złotych. Jeżeli nie możemy załatwić w USC formalności osobiście, to może to za nas zrobić dowolna osoba. Musi mieć jednak nasze pełnomocnictwo - zwykłe, nie ma potrzeby notarialnego. W takim przypadku koszt rośnie o opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17,00, czyli razem to 50,00 złotych.

Na drugiej stronie odpisu zupełnego aktu urodzenia osoby adoptowanej powinny być wszystkie niezbędne informacje i pierwotne dane, takie jak: imię/imiona i nazwisko, dane rodziców, data i miejsce urodzenia, data i sygnatura (numer) sprawy adopcyjnej i sąd, który wydał postanowienie o przysposobieniu/adopcji, a nawet dane ośrodka adopcyjnego i opiekuna. Oczywiście, w przypadku osób porzuconych zaraz po urodzeniu może nie być żadnych danych personalnych. Należy zwrócić uwagę na sygnaturę sprawy i nazwę/miejscowość sądu. Jeśli z jakiś powodów nie byłoby nazwy/miejscowości sądu trzeba wtedy pamiętać by dopytać o to, który sąd prowadził adopcję. Sygnatury nie zawierają tej informacji, a każdy sąd ma własne ale podobne, więc nie da się tego zidentyfikować. W archiwum USC musi mieć postanowienie sądu, na podstawie którego sporządził nowy akt. I tam jest wszystko, włącznie z sygnaturą i nazwą/miejscowością sądu, więc jest to do ustalenia.

Opis procedury i wyszukiwarkę urzędów znajdziesz na stronie obywatel.pl .

Uwaga!!! Masz prawo do odpisów aktów nie tylko swoich, ale także rodziców i rodzeństwa. Co ważne, polskie prawo nie rozróżnia rodzeństwa z jednego wspólnego rodzica (tzw. przyrodniego) od tego z dwojga takich samych rodziców - rodzeństwo to rodzeństwo. Oczywiście nie otrzymasz odpisów aktów osób, z którymi rozdzieliła Cię adopcja.

Nie ma jednolitego druku wniosków o odpisy aktów i każdy urząd może mieć i zwykle ma własne. Nie znaczy to, że nie można skorzystać z innych, gdyż ważne jest to, by we wniosku zawrzeć określone dane. Nadal wymagane jest podanie celu w jakim pobierany jest odpis, ale nikt nie przywiązuje do tego większej wagi i można wpisać np. "genealogiczny".

Dla Warszawy wnioski można pobrać ze strony Urzędu Miasta st. Warszawy:

  • Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia (plik pdf)
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa(plik pdf)
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu (plik pdf)

Możesz też skorzystać z naszych uniwersalnych i edytowalnych plików Word:

  • Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia (plik doc)
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa(plik doc)
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu (plik doc)
Wzór odpisu zupełnego aktu urodzenia