Prawo i adopcja

Adopcja

Funkcjonująca w polskim prawie definicja adopcji (przysposobienia), określenie jej rodzajów i wyjaśnienie dzielących je podstawowych różnic.

Czytaj więcej...


Akty prawne dotyczące adopcji i poszukiwań biologicznej rodziny

Zestawienie podstawowych aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń i przepisów, dotyczących adopcji, których znajomość przydaje się w poszukiwaniach biologicznej rodziny.

Czytaj więcej...


Publikacje i poradniki

Spis publikacji i poradników, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu nie tylko zagadnienia adopcji, ale wszystkich jej aspektów, w tym również tych towarzyszących poszukiwaniu biologicznej rodziny, rodzeństwa lub rodziców.

Czytaj więcej...