RPD rozlicza resort ze standardów adopcyjnych

Czy i jakie prace zostały podjęte celem wdrożenia zaproponowanych rozwiązań do codziennej praktyki organizacji pracy ośrodków adopcyjnych oraz czy i w jakim zakresie zaplanowano wprowadzenie postulowanych zmian w prawie? – pyta Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską, powołując się na „Standardy realizacji zadań ośrodków adopcyjnych", które przekazał szefowej MRPiPS 2 listopada 2016 roku.


Czytaj więcej...


Nie ma jeszcze komentarzy

Pozostaw komentarz