Siostry Pallotynki otoczą opieką Dom Dziecka w Rudniku

Powiat niżański podpisał umowę na prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. 26 stycznia została podpisana umowa na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”, pomiędzy powiatem niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i wicestarostę Adama Macha, a Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie.


Czytaj więcej...


 

Nie ma jeszcze komentarzy

Pozostaw komentarz